Menu

Kurzy a kroužky

Rodinná tvořivá dílna

Malý muzikant

Česká hudební škola pro děti od 1,5 do 4 let
Hudební výchova pro děti s originálními písničkami. Hry s rytmem, zpívání, tancování, muzikoterapeutické aktivity, hra na nástroje a hlavně spousta zábavy!

ÚTERKY 15:30 – 16:30
Rezervace a zápis: www.malymuzikant.cz/zapis 
Kontakt:
praha@malymuzikant.cz, tel.: 725 024 981
Fotky a videa z výuky: www.facebook.com/malymuzikant.cz

MALÁ HUDEBKA

 

NOVÝ hudební program pro děti od 4 do 7 let

ÚTERKY 16:30 – 17:30
Rezervace a zápis:
 www.malymuzikant.cz/zapis 
Kontakt:
praha@malymuzikant.cz, tel.: 725 024 981
Fotky a videa z výuky: www.facebook.com/malymuzikant.cz

Výtvarné hrátky

 

Hrátky s písničkou a bubnem

Cvičení pro děti s rodiči

 

Cvičení pro rodiče s dětmi – KindyRoo

 

 

JAZYKOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ

CVIČENÍ PRO MAMINKY

PODPŮRNÉ SKUPINY PRO MAMINKY

PRO DOSPĚLÉ 

CVIČENÍ PRO SENIORY