Přednášky a workshopy

Psycholožky
Mgr. Lenky Chválové
Výživové poradkyně
Ing. Šárky Ozgové

Dopo v KRC i ONLINE
Respektující komunikace
a Mindfulness
Rozvojová skupina pro páry

Workshop: Vztahy mezi sourozenci

Přednášky a workshopy výživové poradkyně Ing. Šárky Ozgové:

 Více informací o lektorce na www.nutriforyou.cz

Výchova bez poražených 2022:

KRC Barrandov a www.vedomakomunikace.cz
pořádají v rámci
projektu VŠE PRO RODINU

Kurz respektující komunikace

VÝCHOVA BEZ PORAŽENÝCH

Lektorka: Hanka Čechová
Osmitýdenní kurz empatické, respektující komunikace pro rodiče a všechny, kdo pečují o děti.

Termíny: soboty 15. října, 5. listopadu a 26. listopadu,
vždy od 9,30 do 17,30 hodin.

Místo: Kulturní a rodinné centrum Barrandov, Záhorského 886/4, Praha 5

Cena: 4 900,- Kč (V ceně je pracovní sešit (126 stran), ke kterému se účastník může vracet i po skončení kurzu. Pokud byste se kurzu nemohli zúčastnit z finančních důvodů, napište mi email, kde uvedete svou motivaci, proč se chcete kurzu zúčastnit a jakou částku si můžete dovolit zaplatit.)
Registrace: prihlasky@krcbarrandov.cz nebo www.vedomakomunikace.cz;       

Dovednosti, které v kurzu získáte, Vám umožní posílit svou přirozenou rodičovskou autoritu, která spočívá ve schopnosti autenticky vyjadřovat své potřeby a respektovat potřeby dětí.  

Konkrétně se naučíte:

  • Mluvit s dětmi tak, aby porozuměly tomu, co potřebujete
  • Naslouchat dětem tak, aby cítily, že jim rozumíte  
  • Řešit konfliktní situace tak, aby všichni byli spokojeni a nikdo neodcházel „poražen“ 

Osvojené dovednosti vám umožní: 

  • s větší jistotou a pevností zvládat situace, kdy se děti chovají způsobem, který narušuje vaše potřeby
  • podporovat děti ve zvládání emočně náročných situací, aby si postupně dokázaly řešit své problémy samostatně 
  • užívat si vzájemné důvěry ve vztahu s dětmi 
  • trávit více času v příjemné atmosféře rodinné sounáležitosti
  • zbavit se pochybností, jak zvládáte svou výchovnou roli  

Rozvojová skupina pro páry

Můžete rozvíjet či restartovat vztah v rozvojové skupině pro páry.

Skupina je zaměřena na páry, které z jakéhokoliv důvodu chtějí rozvíjet, posílit nebo stabilizovat společné „my“, a také na páry, které potřebují najít a vybalancovat novou rovnováhu
(např. páry rozkolísané a ohrožené změnou a vyčerpáním v období rodičovské péče o malé děti, návratem rodiče do pracovního procesu po rodičovské dovolené, odchodem dospělých dětí, na páry ohrožené problémovou komunikací, páry po traumatu např. narození mrtvého dítěte apod., páry v nichž se jeden z partnerů posunul životním pohybem a druhý se náhle musí vyrovnávat a sžívat se všemi nároky, které na vzájemný vztah náhlá proměna životního partnera klade).

Skupina je vedena se zaměřením na řešení problémů v komunikaci i porozumění plynoucích z jinakosti a nesouladu a také na odstranění vyčítavé komunikace, aby se partnerům otevřela možnost navzájem mluvit o svém osobním životním horizontu tak, jak ho prožívají. Lidské setkání v porozumění jehož nedílnou součástí je rozum i cit. Spolubytí. Hledáme způsob, jak být s lidmi bezprostředně rovnou, s takovými jací jsou, ve věcech jaké jsou a zůstat při tom také sám sebou.
(více kliknutím leták níže)

Termíny:
pro zájem nás kontaktujte na našem emailu

Po celou dobu bude zajištěno hlídání dětí, aby skupina byla snadno dostupná i pro rodiče malých dětí.

Přihlášení a dotazy organizačně technické povahy na prihlasky@krcbarrandov.cz,
dotazy terapeutické povahy na terapie@poradenstvi-pro-pozustale.cz, tel. 603 193 792 – Eliška Syrovátková.