O nás

Mateřské centrum na Barrandově vzniklo v roce 1993 jako druhé v republice, kdy zakladatelka Lída Kirchnerová získala prostory v Misijním středisku v Grussově ulici, našla maminky ochotné spolupracovat a společně zahájily provoz dvakrát v týdnu dopoledne a jednou odpoledne. V roce 1995 přesídlilo centrum na adresu Werichova 981, 1. patro, kde jsme sídlili do roku 2016. Součástí našeho centra byli i odborní spolupracovníci – dětský psycholog, speciální pedagog pro poruchy učení, výživová poradkyně, lektorka kurzů dětských masáží.

V roce 2015 došlo ke změně názvu na Kulturní a rodinné centrum Barrandov, zapsaný spolek.

V září 2016 jsme přesídlili z 1. patra do přízemí stejného domu – vchod přímo z pěší zóny. Prostory byly 4 x menší, ale nabídku jsme zachovali téměř stejnou. S odbornými spolupracovníky spolupracujeme nadále, i když již nejsou součástí našeho centra.

V roce 2019 jsme se přestěhovali do nových větších prostor na adresu Záhorského 886/4, kde se naše nabídka postupně rozšiřuje. Budova je nově zrekonstruovaná s velkou zahradou a herními prvky pro děti. V prostorách bývalé školky s námi sídlí i další odborní spolupracovníci – psycholožka MUDR. Bc.Ludmila Sedláková, Mgr. Jana Hašplová, Aromama – Janka Miklík Zichová, Fyzioterapie Barrandov, Dělfínek – dětská skupina, Sbor Církve bratrské Prahy 5, Sbor křesťanského společenství, Oddíl sportíků a kavárna Petit Barrandov.

O novém Kulturním centru Záhorského se můžete dočíst na těchto provizorních webových stránkách.

https://zahorskeho.webnode.cz/

Logo Společnost přátelská rodině
Od roku 2004 jsme držiteli ocenění „FAMILY FRIENDLY SOCIETY“.
V roce 2010 jsme získali status „Organizace uznaná MPSV na léta 2010 – 2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit“.
Od roku 2011 jsme členy UNIE CENTER pro rodinu a komunitu.

O CO NÁM JDE A CO DĚLÁME

Naše centrum se po již výše zmíněném přestěhování nyní nachází v přízemí panelového domu na sídlišti Barrandov s velkou výstavbou a velkou migrací zejména mladých lidí s malými dětmi. Navazování nových sociální kontaktů je ve velkém anonymním sídlištním komplexu velmi obtížné. Především rodiče na MD a RD a jejich děti jsou v tomto prostředí velmi izolováni.

Svou činností jim dáváme možnost se při našich společných aktivitách s dětmi seznámit s ostatními maminkami a tatínky, navazovat kamarádské vztahy a necítit se tolik ztraceně a osamoceně v novém prostředí. Pro celé rodiny s dětmi, ale i širší veřejnost, zajišťujeme kulturní a sezónní akce, kterými se snažíme jednak alespoň trochu navazovat na staročeské tradice a udržovat je, jednak reagovat na nové trendy a požadavky společnosti.
Chceme, aby naše akce byly odpočinkové, zábavné, ale i poučné, aby stmelovaly vzájemně členy rodiny a zároveň posilovaly soužití rodin v místní komunitě.

V období, kdy počasí neumožňuje trávit s dětmi čas v přírodě a na hřištích, chceme být oázou, kam se lze uchýlit a v příjemném prostředí se věnovat nejen dětem, ale i sami sobě. V novém prostředí a s novými hračkami se děti od maminek a tatínků lépe odpoutávají, a rodiče mohou u nás načerpat nové psychické i fyzické síly, a s úsměvem a novou energií se svým dětem dále nejen při našich aktivitách věnovat.

Nabízíme i jazykové kurzy, semináře a přednášky s hlídáním dětí tematicky zaměřené na výchovu a péči o děti, vzájemné rodinné vztahy, krizové situace…Chceme, aby se maminky i tatínci dále dovzdělávali a seznamovali se s novými nepoznanými oblastmi i při péči o děti.Takto bychom rádi přispěli k rodinné pohodě i lepšímu návratu na trh práce.

Děti si u nás nenásilnou formou zvykají na nové prostředí a kamarády, učí se s nimi komunikovat a spolupracovat. Poskytujeme dětem mnoho kreativních programů k rozvíjení jejich osobnosti. Učí se u nás již odmalička smysluplně trávit volný čas, což je dobrou prevencí kriminality a drogové či jiné závislosti.

Snažíme se, aby naše akce byly dostupné všem sociálním vrstvám obyvatelstva. Pořádáme je v místě bydliště nebo v nedalekých přírodních lokalitách, aby byly přístupné právě rodinám s malými dětmi i handicapovanými s ohledem na dopravu, finance a čas.
Zajišťujeme kroužky a kurzy nejen pro děti a jejich rodiče, ale i pro veřejnost, kterými se snažíme zaplnit prázdná místa v nabídce jiných zařízení a uspokojit tak poptávku spoluobčanů.

Rodiče i děti mohou využít služby našich psychologů; psychoterapeutů; speciálních pedagogů na školní zralost a poruchy učení; odborníků na masáže dětí a kojenců; aromaterapie, homeopatie, kineziologie. Po přestěhování mohou navštěvovat poradny a naše spolupracovníky v jejich nových prostorách na Barrandově nebo na Praze 5 a některé i u nás ve sdíleném prostoru.

Naše projekty, prostřednistvím kterých realizujeme naše vize:

Barrandovské kulturní aktivity – sezonní akce

Pro celé rodiny s dětmi, ale i širší veřejnost, zajišťujeme kulturní a sezónní akce, kterými se snažíme jednak alespoň trochu navazovat na staročeské tradice a udržovat je, jednak reagovat na nové trendy a požadavky společnosti. Chceme, aby naše akce byly odpočinkové, zábavné, ale i poučné, aby stmelovaly vzájemně členy rodiny a zároveň posilovaly soužití rodin v místní komunitě.

Mezi tyto aktivity patří i Dětský den.

Na detailnější sezónní program se můžete podívat zde: Pravidelné sezónní akce

Vánoční strom

Pásmo vánočních akcí podporujících vánoční tradice navazující příjemnou vánoční atmosféru. Výtvarné rodinné dílny, velká rodinná dílna, večerní výroba adventních věnců, Adventní průvod světel spolu s jarmarkem v areálu AZ Gloria, tradiční Mikulášská nadílka a divadélko s vánoční pohádkou.

Na detailnější program Vánočního stromu se můžete podívat zde: Pravidelné sezónní akce

Příměstské tábory

Příměstské tábory pro děti, které chtějí zajímavě a aktivně prožít prázdniny v Praze. Na programu jsou výtvarné dílny, pobyt na hřištích i v přírodě, společenské hry, výstavy, muzea a celodenní výlet.

Poradenství – Projekt Vše pro rodinu

V rámci tohoto projektu realizujeme výše zmíněné odborné poradenské služby. Nabízíme osobní konzultace a odborné přednášky a workshopy.

Více o projektu Vše pro rodinu naleznete zde: Poradenství – projekt Vše pro rodinu

Kromě toho nabízíme bohatý Pravidelný program , Kurzy a kroužky pro  děti, dospělé i seniory s různorodou nabídkou aktivit a v neposlední řadě je každý pracovní den k dispozici Volná herna.

Co dalšího se nachází i v našem sdíleném komlexu Záhorského se můžete podívat na následujícím odkazu: https://zahorskeho.webnode.cz/

Výroční zpráva 2016

Fotografie našich prostor: