Sponzoři a spolupracovníci

ZA DOTAČNÍ PODPORU VELMI DĚKUJEME:

ZA SPONZORSTVÍ DĚKUJEME:

ZA SPOLUPRÁCI PŘI AKCÍCH A PROJEKTECH DĚKUJEME:

 

A všem, kteří se dobrovolně a nezištně přičinili o zdárný chod a rozvoj našeho centra.

VELMI DĚKUJEME A MOC SI TOHO VÁŽÍME!!!!