V životě každé ženy přicházejí témata a otázky, ke kterým se musí postavit a nějakým způsobem je akceptovat. Seberozvojová skupina nabízí příležitost, aby tato cesta byla vědomá, co nejméně bolestivá, a naopak co nejvíce provázená jistotou i radostí.

Skupina se bude zabývat těmito tématy a mnoha otázkami, které s nimi souvisejí:

Dětství
Co je to šťastné dětství?
Do jaké míry nás ovlivňuje?
Jak se vypořádat s rodinnými vzorci?

Štěstí
Co pro mě štěstí znamená?
Jaký je recept na spokojený život?
Jak přilákat více štěstí do svého života?

Smysl života
Co znamená být sama sebou?
Jaké jsou mé hodnoty?
Dávám smysl svému každodennímu životu?

Můj čas
Co je dobře prožitý čas?
Žiji pozorně, tady a teď?
Co je dobré naplánovat a co nechat plynout?

Rodina
Jakým chci být rodičem?
Jakým chci být dítětem svých rodičů?
Musím všechno zvládnout sama?

Partnerství
V čem se liší spokojené partnerské vztahy od těch méně šťastných?
Jakou roli ve vztahu hrajeme?
Co přinášejí výzkumy z laboratoře lásky a v čem nás mohou inspirovat?

Termíny:
7.10.; 21.10.; 4.11.; 25.11.; 9.12.2020
Čas: 19:30 – 21:00 hod
Přihlášky na info@krcbarrandov.cz

Práce ve skupině je založena na důvěře, sdílení a vzájemné inspiraci. Jednotlivá setkání se odvíjejí od potřeb zúčastněných. Je to čas a prostor, kdy může být každá žena sama sebou a vnést tak do svého života něco nového. Je to příležitost začít tvořit příběh, který chce skutečně žít.