Zveme vás po dvou letech do Prokopského údolí 28. 4. 2022 od 16:00 hod na naše tradiční pálení čarodějnic.

Místo konání akce: u Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, v Prokopském údolí („u koz“)
(50.0415233N, 14.3810517E)

Program:

Výtvarná dílna, soutěže, opékání buřtů (buřty vlastní)

! změna programu !

v 16:30 hod k nám místo Malé Čarodějnice přijede zahrát Kubko – Jakub Křikava svojí netradiční verzi pohádky Perníková chaloupka

„Bylo – nebylo jedno peklo a v něm čert Belzebub měl synovce Luciáše. A ten se mu chtěl zavděčit, jen pokazil na co přišel. Pak dostal poslední šanci – „strejda Bub“ ho vyslal „na případ“ – rovnou do Perníkové chaloupky. A dál už to znáte. Nebo neznáte? Loutky Jan Růčička jan-marionettes.com, scénář Veronika Krištofová, hraje Jakub Křikava.“

kolem 18:00 hod upálení čarodějnice

Vstupné 50,- Kč / dítě

Čarodějnické kostýmy jsou vřele vítány!

Відьминий полудень
Через два роки запрошуємо в Прокопську долину 28 квітня 2022 року з 16:00 до наших традиційних палаючих відьом.

Місце проведення: у Товаристві охорони Прокопського та Далейського долин, на Прокопському удолі («у козлів») (50,0415233N, 14,3810517E)

Програма:
Художня майстерня, конкурси, тости (власний бурти)

З 16.30 Пряниковий будиночок

близько 18:00 спалення відьми

Костюми відьом вітаються!