Do your children need help with English?
Potřebují vaše děti pomoci s angličtinou?

on Wednesday at 16:00 – 17:00 h
or Thursday 14:00 – 15:00 h

Středa 16:00 – 17:00 h
a čtvrtek 14:00 – 15:00 h

ZAČÁTEK PŘESUNUT NA 23. 2.
Zájemci se stále můžou hlásit!

Cena 150,- Kč/ lekce
min. počet pro otevření kroužku je 5 dětí

Přihlášky na prihlasky@krcbarrandov.cz