KRC Barrandov a www.vedomakomunikace.cz
pořádají v rámci
projektu VŠE PRO RODINU

Kurz respektující komunikace

VÝCHOVA BEZ PORAŽENÝCH

Lektorka: Hanka Čechová
Osmitýdenní kurz empatické, respektující komunikace pro rodiče a všechny, kdo pečují o děti.

Středy 6., 13., 20. a 27. dubna, 4., 11., 18. a 25. května
vždy od 18 do 21 hodin

Místo: Kulturní a rodinné centrum Barrandov, Záhorského 886/4, Praha 5

Cena: 4 900,- Kč (možná zpětná sleva při získání dotace)

Registrace: prihlasky@krcbarrandov.cz nebo
https://www.vedomakomunikace.cz/seminare/8-vychova-bez-porazenych

Dovednosti, které v kurzu získáte, Vám umožní posílit svou přirozenou rodičovskou autoritu, která spočívá ve schopnosti autenticky vyjadřovat své potřeby a respektovat potřeby dětí.  

Konkrétně se naučíte:

  • Mluvit s dětmi tak, aby porozuměly tomu, co potřebujete
  • Naslouchat dětem tak, aby cítily, že jim rozumíte  
  • Řešit konfliktní situace tak, aby všichni byli spokojeni a nikdo neodcházel „poražen“     

Osvojené dovednosti vám umožní: 

  • s větší jistotou a pevností zvládat situace, kdy se děti chovají způsobem, který narušuje vaše potřeby
  • podporovat děti ve zvládání emočně náročných situací, aby si postupně dokázaly řešit své problémy samostatně 
  • užívat si vzájemné důvěry ve vztahu s dětmi 
  • trávit více času v příjemné atmosféře rodinné sounáležitosti
  • zbavit se pochybností, jak zvládáte svou výchovnou roli