Jemná masáž podporuje tvorbu vazby mezi rodiči a dětmi. Pomáhá vzájemnému porozumění a pocitu přijetí. Má důležitý vliv na objevení vlastních hranic, sebeuvědomění, nalezení vlastního těla. To dává později v období zrání dítěte a v jeho dospělosti základ pro odvahu a zdravou sebedůvěru.

Kurz vede Mgr. Jana Hašplová, zakladatelka a lektorka Masáží dětí a kojenců a autorka knihy Masáže dětí a kojenců.

9.11.2021 v 10:00 hod

cena 50,- Kč

Přihlášky na prihlasky@krcbarrandov.cz