Když nám dítě klade otázky týkající se smrti, může nás to polekat a děsit. A to bez ohledu na to, zda se dítě ptá, protože je samo v roli pozůstalého nebo se jen o dané téma zajímá v rámci přirozené zvídavosti. Vždyť i děti se se smrtí setkávají, a to nejen při úmrtí v rodině, ale také při úmrtí domácího mazlíčka nebo třeba na ulici, když najdou mrtvého ptáčka.

Otázky dětí ohledně smrti nám nabízejí hluboký vhled do jejich porozumění světu a u pozůstalých dětí také do jejich zármutku. Poukazují na jejich obavy a strachy. Budeme-li trpělivě a otevřeně naslouchat, vyjeví nám děti své myšlenky a pocity, kterým tak budou moci dát bezpečný průchod. A my jim pomůžeme tomu všemu rozumět – nejlépe tak, jak to odpovídá jejich věku.

Lehce se to řekne, těžší je v dané chvíli adekvátně reagovat. Abyste na takovou situaci byli lépe připraveni, zkusíme společně nalézat vhodné způsoby i porozumění takové situaci na workshopu, který jsme pro Vás připravili na úterý 1.12.2020 18-21 hod prostřednictvím platformy Skype ve spolupráci s terapeuty Eliškou Syrovátkovou a Milanem Pešákem.

Ostatně nejen tváří v tvář dítěti, ale někdy i my dospělí sami mezi sebou nevíme… nevíme, kam s očima… nevíme, jak pozdravit… říci „Dobrý den“ matce, která právě ztratila své dítě, nebo čerstvému vdovci, když víme, že její/jeho dnešní den není dobrý, a tušíme, že ani mnoho dalších dnů dobrých nebude, nám připadá v tu chvíli absurdní a nepatřičné… váháme… a…

…a přecházíme na protější chodník…

Umírání, úmrtí, vražda, sebevražda, spontánní potrat, interrupce či úmrtí dítěte jsou těžké životní události a také těžká témata k rozhovoru. Součástí workshopu bude také hledání a nalézání možností, jak mluvit s dospělými lidmi zasaženými ztrátou.

Všichni jsme se již sami setkali se ztrátou. Všichni jsme také byli dětmi. Někteří z nás mají děti. Někteří z nás mají dokonce vnoučata. Někteří z nás se starají nebo starali o vážně nemocného nebo umírajícího blízkého. Někteří z nás pracují s dětmi. Někteří z nás pracují s pozůstalými či umírajícími. Součástí workshopu bude také prostor pro sdílení životních zkušeností, protože právě autentické zkušenosti přinášejí porozumění i odpovědi na otázku, jak být nablízku člověku zasaženému ztrátou.

Přihlášky na prihlasky@krcbarrandov.cz

Cena: 50,- Kč na účet KB – údaje vám budou zaslány emailem