Hledáte odpovědi na otázky týkající se rodičovství?
Zdá se vám, že být rodičem je někdy velmi náročné?
Rádi byste se vyvarovali stereotypů, které jste jako děti zažívali?
Jste ochotni naslouchat druhým a sami se podělit o své zkušenosti?

Potom je rodičovská skupina právě pro vás. Rodičovská skupina nabízí prostor pro setkávání a vzájemnou inspiraci rodičům, kteří přemýšlejí o tom, jak co nejlépe rozvíjet své děti. Je to místo pro sdílení toho, co nám ve výchově funguje a stejně tak poskytuje možnost hledat řešení a nové nápady tam, kde si zrovna nevíme rady.

Přínosem rodičovské skupiny je možnost promluvit si s jinými rodiči, kteří se nacházejí v podobné situaci, uvolnění nahromaděných emocí v podpůrné a chápající atmosféře a výměna informací. Terapeut zde nepůsobí v roli experta, ale v roli moderátora a prostředníka. Experty a odborníky jsou vždy rodiče, kteří se zajímají o výchovu a osobnost svých dětí a hledají cestu, jak jim porozumět, jak je rozvíjet a jak vytvářet vztahy, ve kterých se budou všichni cítit dobře.

Rodičovská skupina je neopakovatelný prostor, kde se můžeme vzájemně obohatit a inspirovat:

– podíváme se na každý problém z různých stran
– využijeme zkušenosti těch, kteří už něco podobného řešili
– prostřednictvím modelových situací se pokusíme některým problémům vyhnout nebo si “nacvičit” jejich řešení

Témata: výchovné styly, vzorce chování, vzdor a poslušnost, práce s emocemi, budování dobrých vztahů, motivace při výchově, zodpovědnost a samostatnost, mezigenerační hranice aj.

Děti velmi citlivě vnímají, jak s nimi rodiče jednají – změna v chování rodiče tak zcela zásadně ovlivní to, jak se bude chovat naše dítě. A to je velká motivace pro to, abychom se o změnu neustále pokoušeli. Změna znamená růst růst jak pro děti, tak i pro rodiče.

Přihlášky na !!! NOVÉ !!! prihlasky@krcbarrandov.cz