Informace k průběhu Dětského dne –
po mnoha dotazech upřesňujeme  – na Dětský den se nemusíte přihlašovat, ale abychom dodrželi doporučená hygienická opatření, nezvýšili nakaženost obyvatelstva Covidem -19 a nepřesáhli povolený počet na akci 300 lidí, pořádáme tuto akci celý den. Prosíme, vyberte si dopolední nebo odpolední kulturní program – vstupenkou bude registrace u hlavního vchodu  a kartička na razítka po splnění úkolu. Bude pevně stanovený vchod do areálu na akci a také východ z akce, aby se účastníci nepotkávali a neshromažďovali.  Kolem budovy bude vyznačena trasa s úkoly, která bude končit na terase kavárny, kde bude probíhat kulturní program, po skončení programu nebo při čekání na program si děti mohou v kavárně vyzvednout první odměnu – zmrzlinu, po skončení programu vás požádáme o opuštění areálu a u východu si děti vyzvednou za kartičku s razítky za splnění úkolů tašku s odměnami.
Prosíme účastníky, aby si každý přinesl svou vlastní roušku  a snažil se v průběhu Dětského dne dodržovat rozestupy 2 m
U vchodu, u výtvarné dílny i u každého úkolu bude dezinfekce a prosíme vás o její důkladné používání.  Bude možné použít toalety patřící ke kavárně, jiný vstup do budovy nebude možný.
Prosíme vás o dodržování pokynů našich dobrovolníků a zaměstnanců, kteří budou označeni naším logem – sluníčkem.
Věříme, že i když  opatření a přesná organizace může pro někoho vypadat až moc přísná, můžeme spolu prožít příjemný čas a oslavit i zadané koronavirové situace den našich nejdražších – dětí!
Předem všem účastníkům děkujeme za dodržování všech opatření, pokynů i směru stanovené vesmírné cesty s úkoly.
A věřte, že se na vás – děti i rodiče –  už dlouho opravdu moc těšíme!
Petra Jelenová – ředitelka centra